Organisatie ontwikkeling

Mensen kapitaal ten volle ontginnen zet veel in beweging in je organisatie. Door mensen ondernemingsruimte te geven brengen ze wendbaarheid, vernieuwing en goesting  binnen. Vanuit deze visie bouwen we aan zelforganisatie, je creëert een klimaat van ‘intrapreneurschap’. Dit alles vraagt een bewuste focus op organisatieontwikkeling. Voor zo’n gedeelde cultuur kies je breed in de organisatie. Dit kan in kleine stapjes of in een integrale beweging.

Hitch neemt organisaties mee in een zorgvuldig en uitgekiend proces om zich hier naartoe te craften, te vormen. Dit vraagt bewust werken aan cultuur, structuur en gedeeld leiderschap. Wat je ervoor terugkrijgt? Een wendbare, slagkrachtige en toekomstgerichte organisatie met veel gretigheid. 
Een organisatie waar mensen bijdragen vanuit intrinsieke motivatie en drive. 
 

Image
organisatieontwikkeling
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

organisaties richting gegeven

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

beroepskrachten goesting gegeven

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aantal dagdelen in trajecten

Begeleiding op maat

Hitch vertrekt vanuit uitgebreide ervaring en eigen inzichten binnen de social profit. Dit combineren we met bestaande modellen die perfect aansluiten op de eigenheid van de social profit. De zoektocht naar de juiste visie op organisatieontwikkeling maakt Hitch een solide partner bij de doorstart van je organisatiemodel. We koppelen deze ervaring aan de eigenheid van je organisatie, haar specificiteiten en eigenheden. Zo zetten we samen de beweging in gang.

Image
ineke knie

Adviesgesprek

Tijdens een adviesgesprek luisteren we naar de uitdagingen waar jij en je organisatie voor staan. We bekijken dan in de diepte hoe we kunnen helpen met de uitdagingen waar jouw organisatie voor staat.

"Jullie hebben ons team in de juiste richting gestuurd. Door de stijl en aanpak hebben we grote stappen kunnen zetten"

Steffy
Teamverantwoordelijke Kazou vzw

3 take aways

Organisaties wachten te lang om een organogram te tekenen

Als je organisatie (snel) groeit van enkele medewerkers naar 15 of 20 personen, ligt het bottlenecksyndroom op de loer. Als je geen doorstart maakt, komen 1 of 2 personen te centraal te staan en passeert alles wat afwijkt van de standaardwerking via hen. Zo ontstaat een bottleneckmodel. 

Een sterk organogram vertrekt vanuit een structuur waarbij meerdere mensen een verantwoordelijke rol krijgen, een mandaat voor zichzelf en het team. Het uittekenen en installeren van zo’n organogram is cruciaal en is tegelijk de basis van een leiderschapscultuur die ‘intrapreneurschap’ triggert. Zo oogst je meer betrokken mensen met meer drive.

Zelfsturing werkt niet in onze cultuur, zelforganisatie wel

In Zweden werkt zelfsturing perfect, in een Vlaams landschap ligt dat anders. Toch willen mensen ook hier meedenken en meebouwen aan hun organisatie. Binnen zelforganiserende teams vertrekken we vanuit een duidelijke structuur en kader waarbinnen vrij kan gewerkt en ondernomen worden. 

Leiders worden sterke procescoaches die de cultuur stimuleren om te ondernemen binnen teams of projecten.
Zelforganisatie geeft kundige professionals vertrouwen en een mandaat. En het geeft je organisatie nieuwe zuurstof.

Naar een nieuw bestuursmodel voor koepels en federaties

Organisatieontwikkeling moeten we binnen de social profit breed interpreteren. Ook besturen van koepels en federaties moeten een doorstart maken. Besturen die nog steeds zijn samengesteld vanuit een afvaardigingsmodel krijgen het moeilijk. Niet alleen in getale, maar ook in kwaliteit van werken.
 

De uitdagingen voor socialprofitorganisaties worden steeds breder en diverser, de besturen kunnen hier veelal onvoldoende antwoord op bieden, met de bijbehorende frustraties in relatie tot het professioneel kader als gevolg. Vanuit Hitch ontwikkelden we het splinterexpertisemodel waar open communities van kundige experten uit de achterban het beleid mee ondersteunen en oriënteren.