Een sterk beroepskader vanuit zelforganisatie en coachend leiderschap

Met een volledige rebranding zette vrouwenorganisatie Ferm zich enkele jaren terug sterker op de kaart. Intussen was ook het organogram dringend aan vernieuwing toe. Zelforganiserende teams op elk niveau maken Ferm een sterkere werkplek voor iedere medewerker.

Image
Geschreven door Ineke Daelman
Leestijd: 2 minuten

Wie en welke uitdaging?

Ferm is een socioculturele organisatie en heeft het grootste vrouwennetwerk in Vlaanderen. Vanuit 800 lokale groepen zetten zo’n 8.000 bestuursvrijwilligers zich dagelijks in om een 70.000-tal leden te bedienen. Van kinderopvang tot troostplekken ondersteunen ze de vrouw in het dagelijkse leven. Onze rebranding vraagt een slagkrachtige organisatie, mee gegangmaakt door een sterk beroepskader. Ons organogram voldeed niet meer om nieuwe uitdagingen aan te gaan”, weet directeur Monique de Dobbeleer. “Twee jaar na de vernieuwing van ons merk moesten we de rol van de medewerkers opnieuw gaan invullen.”

Vroeger en nu?

Ferm koos er vanuit een nieuw merk voor om een toekomstgerichte vrouwenorganisatie te zijn. De organisatie doorliep een diepgaand proces met Hitch om hieraan te werken. “Hitch begrijpt de socialprofitsector en weet daardoor goed hoe ze organisaties zoals de onze naar een hoger level kunnen brengen. Zo iemand hadden wij echt nodig”, zegt de Dobbeleer. “Een zelforganiserend organisatiemodel met coachend leiderschap als krachtige hefboom om het beste uit professionele medewerkers te halen gaf ons een grote energieboost, net zoals onze rebranding destijds.”

Coachend leiderschap om het beste uit medewerkers te halen

Een sterk beroepskader geeft slagkracht voor toekomstige uitdagingen

Een gedragen beleid dat steunt op een gedeelde visie

Aanpak

“Via een enquête en 1-op-1-gesprekken met onze medewerkers stelden we een pakket op met aandachtspunten en uitdagingen. Die verdeelden we vervolgens in 4 ‘werven’ die we stuk voor stuk grondig samen aanpakten”, duidt Monique de Dobbeleer de aanpak van Hitch. Net zoals een ‘toekomstgerichte oriëntering van afdelingsondersteuning’ was ook ‘updaten van het organisatiemodel’ een werf. Binnen deze werf gaf Hitch alle handvatten om een gedeelde visie op leiderschap te installeren bij leidinggevenden van Ferm. Opleiding stond gelijk aan inspiratie. Die gedragen visie vormde – tijdens een volgende fase – de basis om een vernieuwd organogram samen te stellen.

Door een taskforce uit de verschillende lagen van de organisatie de krijtlijnen mee te laten uitzetten, is het huidige organogram perfect geënt op de dagelijkse realiteit binnen de organisatie. Monique: “We blijven werken met taskforces gezien het bijdraagt aan de goesting van mensen om de organisatie verder mee te ontwikkelen. Na anderhalf jaar bouwen aan de organisatie, haar medewerkers en haar leiders zijn we begin dit jaar ingekanteld in het nieuwe organogram. Het was een uitdagende periode, maar we voelen nu al de eerste successen en groei van intrinsieke motivatie bij medewerkers. Ook hier blijft Hitch het proces mee faciliteren waar nodig.”

“We kregen een grote energieboost, net zoals bij onze rebranding.”

Lessons learned

Coachend leiderschap is een krachtige hefboom voor een sterke werking.

Als organisatie je team blijven engageren en toekomstige uitdagingen aangaan vraagt om een duidelijke identiteit en visie op organisatieontwikkeling.

Binnen een nieuw merk krijgen medewerkers nieuwe rollen die gedefinieerd moeten worden.