Teamontwikkeling  en leiderschap

Door medewerkers ruimte te geven om de werking mee te vormen, benut je het menselijke kapitaal optimaal. Zo krijg je sterke teams. Doordacht en gefundeerd leiderschap is cruciaal om zo een sterk team te ondersteunen en te stimuleren. Vanuit een gedeelde kijk en een gedragen visie zetten we de neuzen in dezelfde richting en alle schouders stevig onder jouw organisatie.

Image
teamontwk
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Begeleidingstrajecten op maat

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leidinggevenden geinspireerd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

teams in beweging gezet

Opleidingen en begeleiding op maat

Sterk leiderschap zet de wil en de skills van medewerkers centraal. 
Een te eenzijdige investering in task management maakt plaats voor een duidelijke visie en kijk op sterk peoplemanagement. Met een positieve mindset en een can-domentaliteit zetten we samen een groeibeweging in. Een beweging die ontstaat en bestaat vanuit het menselijk kapitaal binnen je organisatie.

Image

Vierdaags traject hedendaags leidinggeven 

Als leidinggevende heb je de unieke kans om mee te bouwen aan het werkgeluk van je medewerkers.

Met Hitch leer je de noden en verwachtingen van medewerkers en organisatie op elkaar afstemmen.

3 take aways 

Een gedeelde leiderschapsvisie leidt tot een nieuwe openheid

Niet meer mensen de leiding geven, maar een gedeelde visie op leiderschap ontwikkelen en implementeren. Dat is waar we bij Hitch in geloven. Het draagt bij aan een aangename werkomgeving, steeds vaker een doorslaggevende factor bij een jobkeuze. 

Met een gedeelde leiderschapsvisie banen jij en je team zichzelf een weg door de leiderschapsjungle, naar een nieuwe openheid.

Een verbindende cultuur zet mensen aan tot actie

Wist je dat het zetten en vormgeven van een verbindende cultuur en onderlinge openheid leiden tot een ondernemende en positieve werksfeer? 

De kunst is net om elkaars goede bedoelingen te zien achter gedrag en overtuiging, en vanuit die positieve insteek samen aan de slag te gaan.

Ruimte voor ieders juistgeplaatst talent vermijdt spanningen in je team 

Door de talenten van je medewerkers op de juiste manier en plaats in te zetten, dragen zij optimaal bij aan je organisatie. Denk aan een voetbalploeg. Sommige keepers zijn ook goede spitsen, maar ze zijn zeldzaam. 

De juiste opstelling is de sleutel tot succes. Het laat mensen beter samenwerken, over hun verschillen heen, en houdt spanningen weg van de werkvloer. De combo van focus op menselijk talent met focus op duidelijke rollen en kaders waarbinnen je kan ondernemen maakt de unieke blend.