Het juiste talent op het juiste moment

Opiniestuk

Voor een goede teamwerking is het essentieel dat je de juiste mensen aan boord hebt. 'First, get the right people on the bus.' Een nuttige focus bij rekrutering, maar wat doe je als je die optie niet hebt? Wat doe je als je verder moet met de mensen die aan boord zijn?

Image
Geschreven door Sam Geleyn
Leestijd: 3 minuten

Frustrerende teamdynamieken

De meeste mensen werken graag samen met anderen. Logisch, iedereen heeft in meer of mindere mate nood aan verbinding. Tegelijkertijd horen we minstens even vaak dat samenwerking met collega's een bron van frustratie is. 

 Vaak gaat het dan over één van onderstaande topics (of een combinatie):

 • Onproductieve vergaderingen (met stip op 1!)
 • Misverstanden over afspraken of beslissingen
 • Vertraging in je eigen werk omdat collega's de deadlines niet respecteren
 • Behoudsgezinde collega's die alle vernieuwing tegenhouden
 • Een onvermogen om ideeën om te zetten in acties

 

Voor een goede teamwerking is het essentieel dat je de juiste mensen aan boord hebt. 'First, get the right people on the bus.' Een nuttige focus bij rekrutering, maar wat doe je als je die optie niet hebt? Wat doe je als je verder moet met de mensen die aan boord zijn?

De juiste persoon op de juiste plaats -> het juiste talent op het juiste moment

Bij Hitch zijn we ervan overtuigd dat het belangrijk is om iedereen op de juiste plaats in de bus te zetten. Vergelijk het met een voetbalopstelling. Sommige keepers zijn ook goede spitsen, maar ze zijn zeldzaam. Maar de juiste persoon op de juiste plaats gaat veel verder dan wie welke functie inneemt, op basis van opleiding en ervaring. Het gaat ook over het gepast betrekken van medewerkers in die zaken waar ze niet alleen goed zijn, maar die ze ook graag doen!

In zijn nieuwste boek, 'De 6 talenten voor soepel teamwork' (origineel: The 6 Types of Working Genius) heeft Patrick Lencioni het exact daarover. Hij onderscheidt 6 talenten die in elk type werk nodig zijn en elk op een verschillend moment aan bod komen.

 • Reflectie (Wonder) = de gang van zaken overdenken en vragen te stellen: waarom doen we wat we doen? wat zouden we anders kunnen doen?
 • Vindingrijkheid (Invention) = het aanbrengen van nieuwe ideeën en oplossingen
 • Oordeelsvermogen (Discernment) = inschatten van een idee of situatie op basis van instinct en intuïtie
 • Aansporing (Galvanizing) = vinden, motiveren en prikkelen van mensen om in actie te komen rondom een bepaald idee of initiatief
 • Ondersteuning (Enablement) = hulp en steun bieden waar nodig
 • Doorzettingsvermogen (Tenacity) = voltooien van projecten volgens de afgesproken plannen

Talenten - Competenties - Frustraties

Volgens het model heeft elke persoon 2 fases waar hij energie uithaalt, waar hij spontaan naar zal neigen. Verder heeft iedereen 2 fases die wel binnen zijn competenties liggen maar waar je niet speciaal vrolijk van wordt. Vaak zijn dit vaardigheden die je doorheen de jaren noodzakelijkerwijze hebt aangeleerd maar waar je nooit echt bewust voor hebt gekozen. Tot slot heeft iedere persoon 2 fases die hem veel energie kosten, die in de zogenaamde 'allergiezone' liggen.

"Bij Hitch zijn we ervan overtuigd dat dit model elk team kan helpen om inzicht te krijgen in wederkerende spanningen en te komen tot oplossingen."

Herken je één of meerdere van onderstaande dynamieken?

spanning tussen de medewerkers die graag reflecteren versus de doeners

spanning tussen de medewerkers die graag nieuwe zaken opstarten versus zij die graag alles afwerken vooraleer aan iets nieuws te starten

spanning tussen de medewerkers die graag initiatief nemen versus de medewerkers die liever een ondersteunende rol innemen

Het Working Genius model helpt je om deze spanningen te waarderen en op een goede manier tot hun recht te laten komen in je dagelijkse werking.

Toegepast

Dankzij dit model weten wij nu…

 • dat we Ineke op tijd moeten betrekken in projecten om zeker te zijn dat de 'why' goed zit, anders komen de fundamentele bedenkingen te laat naar boven.
   
 • dat we Koen nodig hebben om vernieuwing te blijven binnenbrengen in onze werking, maar niet op elk idee moeten springen dat hij binnenbrengt.
   
 • dat we Joline ruimte moeten geven om creatief na te denken, ook al is ze laatst bijgekomen.
   
 • dat we meer moeten beroep doen op de intuïtie en het oordeelsvermogen van Eveline.
   
 • dat we op Margot en Sam altijd kunnen rekenen om de boel in gang te zetten en ze daarom soms wat ongeduldig worden als discussies niet snel landen.
   
 • dat we steeds op Joline kunnen beroep doen om te assisteren in projecten.
   
 • dat we Ineke en Eveline nodig hebben om ervoor te zorgen dat onze plannen ook effectief volledig worden uitgevoerd en dat afspraken worden opgevolgd.