Vrijwilligersambassadeurs en -coaches als hefboom

Door een groeiend aantal vrijwilligers en de brede waaier aan taken voor deze groep liep demens.nu tegen zijn grenzen aan op vlak van beleid en omkadering. Door de beroepskrachten complementair met elkaar en met vrijwilligers te leren omgaan, trekt de organisatie vlotter geëngageerde vrijwilligers aan. Een belangrijke hefboom om de groeiende dienstverlening, vanuit Huizen van de Mens in Vlaanderen, te blijven ontwikkelen.

Image
Geschreven door Koen Vermeulen
Leestijd: 2 minuten

Wie en welke uitdaging?

Demens.nu is de koepel van vrijzinnige humanistische verenigingen in Vlaanderen en Brussel. Vanuit Huizen van de Mens leveren ze diensten aan niet-gelovigen. Van gesprekken tot het organiseren van gemeenschapsvormende activiteiten en het begeleiden van ceremonies. Naast een vast team zetten meer dan 1.000 vrijwilligers hun schouders onder dit uiteenlopende takenpakket. Om aan de stijgende vraag uit de welzijnssector te blijven beantwoorden was een professionalisering van de vrijwilligerswerking nodig.

Vroeger en nu?

Van vrijwilligers bij demens.nu wordt wel wat gevraagd. Doorheen de jaren werd het moeilijker om de geschikte en gemotiveerde mensen te vinden. Door niet langer specifieke profielen te zoeken, maar de talenten van kandidaten te matchen met mogelijke taken binnen de organisatie is de instroom aanzienlijk verbeterd. Betaalde medewerkers ondersteunen hen vanuit een coachende rol en helpen vrijwilligers zich zo persoonlijk en binnen de organisatie verder te ontwikkelen.

vrijwilligerscoach voor elke vrijwilliger

1 vrijwilligers- ambassadeur per huisvandeMens

veel (groei)mogelijkheden

Aanpak

Het traject naar een futureproof organisatie verliep in verschillende fases. Via training kregen de medewerkers een heldere visie voor een sterke vrijwilligersorganisatie. Die werd vervolgens afgetoetst aan de eigenheid van de Huizen van de Mens. Werkgroepen gingen in gesprek en ontwikkelden een gedeelde kijk op de plaats en de rol van vrijwilligheid. Dezelfde taskforce ging aan de slag om een kader te scheppen voor vrijwilligheid binnen de Huizen van de Mens. Welke plek kunnen vrijwilligers innemen en hoe kunnen we hen kwalitatief inbedden op het lokale niveau? 


“Het bracht onze oefening naar het overkoepelende niveau”, zegt humanistisch consulent Denise Odekerken. “Het evalueren en scherpstellen van de rol van vrijwilligers deed ons ook de rolinvulling van beroepskrachten herbekijken. We maakten heel wat veranderingen. Elk Huis van de Mens heeft nu een vrijwilligersambassadeur die het regionale beleid uitstippelt en bewaakt. Elke vrijwilliger krijgt ook een directe coach, bij wie ze met praktische vragen terechtkunnen, ideeën kunnen pitchen, bekijken hoe ze hun vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, …” Om tot die nieuwe gedragen aanpak te komen waren intervisies een belangrijke katalysator. Tijdens die sessies pakten we uitdagingen die zich stellen in het werken met vrijwilligers doeltreffend en vanuit een gedeelde visie aan.
 

“Het evalueren en scherpstellen van de rol van vrijwilligers deed ons ook de rolinvulling van beroepskrachten herbekijken.”

Lessons learned

Door vrijwilligers vanaf het begin bij projecten of beleidskeuzes te betrekken, creëer je meer betrokkenheid en motivatie.

Binnen een duidelijk, doordacht kader vindt elke gemotiveerde vrijwilliger een waardevol takenpakket.

Intervisies zijn een ideale manier om binnen het team van elkaars ervaringen met leidinggeven te leren en de visie levendig te houden.