Communiceren en samenwerken

Eigenheid en eigen tijd zijn belangrijk, ook voor vrijwilligers. Deze mensen zijn de kracht van jouw organisatie, maar ze willen niet per se bij alles betrokken worden. Bij elke denkoefening, event of andere uitdaging komt het erop aan de juiste mensen mee aan tafel te brengen. Door mensen met verschillende perspectieven samen te zetten, ontstaan vernieuwende ideeën. Bovendien voelen vrijwilligers zich meer gewaardeerd en gemotiveerd, en dragen je werking spontaan mee uit.

Samen met Hitch bekijk je hoe jouw werking aantrekkelijker wordt voor vrijwilligers. Hoe betrek je mensen nog meer? Hoe ontdek je hun talenten en zet je die optimaal in? We inspireren, zetten je op weg of trekken de verandering van binnenin je organisatie actief op gang. Zo ontwikkelen we een sterke werking met vele dragende handen.

Image

Creëer meer betrokkenheid met Hitch.

Door mensen met verschillende perspectieven samen te zetten, ontstaan vernieuwende ideeën en meer betrokkenheid. Ontdek met Hitch hoe je dat doet.

"Via een open en vlot gesprek stimuleerde Hitch uitwisseling tussen de verenigingen onderling."

Triene Vandenbussche
Zuidwest

De meest gevraagde opleidingen 

Participatie en alternatieve manieren van vergaderen

Ondersteuners van een vrijwilligerswerking worden zich bewust van een verschuiving van het klassieke denken naar een meer participatieve vorm van denken. Ze zien het belang van menselijk kapitaal vanuit verschillende lagen van betrokkenheid in de groep en hoe die een meerwaarde kan zijn voor hun werking. Dat is het doel van deze opleiding.

Klantgericht en vrijwilligersgericht werken

Met deze opleiding worden ondersteuners van een vrijwilligerswerking zich bewust dat elke stakeholder binnen de werking bepaalde verwachtingen heeft en dat we daaraan moeten voldoen of ze zelfs kunnen proberen te overtreffen. Ze zien hoe de input van die stakeholders de werking kunnen versterken.

Hoe helpen we?

De 2.0-filosofie

Wanneer we vertrekken vanuit de 2.0-filosofie staat het thematisch nadenken met verschillende stakeholders centraal. Dit zorgt voor een breedheid in mensen -en perspectieven- die meedenken en meewerken aan de uitdagingen die zich stellen.  Verschillende stakeholders, verschillende visies die elkaar ontmoeten en versterken, dat maakt een werking sterker en beter. En daar zetten we samen op in.

Opleidingssessie

Geen theorie, wel praktijk. Tijdens interactieve sessies dompelen we je onder in modellen, tools en nieuwe inzichten. Zo leer je de juiste vaardigheden om je medewerkers te laten groeien en optimaal in te zetten. 

Individueel en in groep

Leren van elkaar en individuele coaching werken versterkend. Tijdens 1-op-1-sessies en intervisie met enkele collega’s verankeren we je nieuwe kennis en ontwikkelen we jouw vaardigheden. Klaar om de werkvloer te versterken.