Een duidelijke visie en omkadering

Het uittekenen van een futureproof vrijwilligersbeleid is een evenwichtsoefening tussen het respecteren van spelregels en het injecteren van je organisatiespecifieke DNA. Toch is een goed doordacht en grondig uitgewerkt kader belangrijk. Het biedt houvast aan je team van medewerkers en aan je vrijwilligers.

Hitch begeleidt je graag bij het uitwerken van je vrijwilligersbeleid. Een duidelijke omkadering, met verwachtingen en grenzen, geeft elk individu de ruimte om zichzelf te zijn en zo bij te dragen aan de organisatie. De implementatie van je nieuwe beleid geeft duidelijk aan wat kan en wat niet, en wie welke rol opneemt. En dat vertaalt zich in meer rust binnen je algemene werking.

Image

Bied houvast aan je medewerkers en vrijwilligers.

Hitch zorgt samen met jou voor een duidelijke omkadering.

"Door de begeleiding van Hitch slaagden we erin om een kwalitatief vrijwilligersbeleid te ontwikkelen voor onze stadsdiensten.  Een beleid dat bovendien door de verschillende diensten gedragen wordt".

Martine De Troch
Vrijwilligerspunt Stad Gent

De meest gevraagde opleidingen

Een vrijwilligersbeleid

Deze opleiding start vanuit visievorming en kijkt van hieruit hoe we mensen best rekruteren, onthalen, coachen en begeleiden bij hun exit.  Hierdoor leren ondersteuners van een vrijwilligerswerking waar de minimale kwaliteitslijnen binnen hun werking ligt en zien ze dat het innemen van concrete standpunten rust brengt in de werking.
 

De vrijwilligerswet

TIjdens deze opleiding worden ondersteuners van vrijwilligerswerkingen zich bewust van de spelregels die federaal zijn vastgelegd.  Men ziet ook meteen hoe deze kunnen worden toegepast in de eigen werking.

Hoe helpen we?

6-bollenmodel

Ons 6-bollenmodel is de leidraad doorheen ons traject. We starten vanuit visievorming en kijken dan hoe we gaan rekruteren, mensen onthalen, coachen en evalueren en hoe we de exit van vrijwilligers kunnen omkaderen. Een gestructureerde en doordachte aanpak die zich vertaalt in een sterk vrijwilligersbeleid.

Opleidingssessie

Geen theorie, wel praktijk. Tijdens interactieve sessies dompelen we je onder in modellen, tools en nieuwe inzichten. Zo leer je de juiste vaardigheden om je medewerkers te laten groeien en optimaal in te zetten. 

Individueel en in groep

Leren van elkaar en individuele coaching werken versterkend. Tijdens 1-op-1-sessies en intervisie met enkele collega’s verankeren we je nieuwe kennis en ontwikkelen we jouw vaardigheden. Klaar om de werkvloer te versterken.