Een Boost-moment

Een boost-moment stimuleert een actieve dialoog tussen alle gesprekspartners. Het creëert betrokkenheid en goesting om aan de slag te gaan met concrete actiepunten. Zo breng je een brede kijk en nieuwe zuurstof binnen in je organisatie.

Tijdens een Boost-avond kom je met een diverse groep van 10 à 12 mensen samen rond één centrale vraag die de club bezighoudt.

Aan de hand van een concrete methodiek, begeleid door een neutrale facilitator, brengen we in minder dan 3 uren een situatie in kaart, maken we een gedeeld beeld van waar we naar toe willen en komen we tot een aantal concrete acties waar we onmiddellijk mee aan de slag kunnen.

In de video zie je onze Sam een boost-moment begeleiden bij een wielerclub binnen het project #sterkvrijwilligerswerk van Cycling Vlaanderen.

Waarom de boost-methodiek?

Een boost-moment staat voor een hedendaagse manier van participatie waar mensen zich graag voor inzetten. Het zorgt voor:

  • Een actieve dialoog tussen alle gesprekspartners.
  • Creëert betrokkenheid en zin bij de deelnemers om aan de slag te gaan. 
  • Concrete actiepunten.

Hoe verloopt de boost-methodiek?

De boost-methodiek bestaat uit een digitaal voorbereidend gesprek met de klant (kern/bestuur/trekkers) én een boost-moment in de organisatie.
De voorbereiding is essentieel voor een geslaagde oefening.

Belangrijke randvoorwaarden

  • De trekkers/kern van de organisatie moeten mandaat geven voor het boost-moment en de acties die daaruit volgen. 
  • Mensen worden persoonlijk uitgenodigd om één moment mee na te denken over een centrale vraag.
  • Een goede voorbereiding van de centrale vraag en de belanghebbende stakeholders is essentieel voor een geslaagde oefening en voor een geslaagde outcome! Wij nemen dit op met jullie.

“ Met deze methodiek kregen we een antwoord op onze vraag, verbondenheid én betrokkenheid op onze werking. Amai, wat jullie in gang hebben gezet!”

Ingrid De Meester
Villa Zomernest

Centrale vraag

Bepaal met een paar mensen de centrale vraag. Bekijk waar de nood ligt binnen jullie werking en rond welk domein jullie mensen willen samenbrengen.
 

Stakeholders

Wie zijn belangrijke stakeholdergroepen om over deze vraag na te denken? Wie heeft een noodzakelijke en relevante inbreng in verband met deze vraag?

Datum, timing en locatie

Wij komen hiervoor graag tot bij jullie of dit kan doorgaan op ons kantoor in Laarne.

De oefening duurt 3 uur.