Tooster-receptie

Een tooster-receptie is een informele setting om na te gaan wat vrijwilligers binnen een georganiseerde context belangrijk vinden. Die input is een waardevolle basis om je vrijwilligerswerking uit te bouwen of te versterken.

Waarom een Tooster-receptie?

  • Inzetten op participatie en inspraak
  • Een waarderende manier om te polsen naar wat vrijwilligers binnen een georganiseerde context belangrijk vinden
  • CreĆ«ert een open en losse sfeer waarin dialoog mogelijk gemaakt wordt
  • De input van de vrijwilligers helpt de organisatie om zichzelf nog sterker te maken in haar vrijwilligerswerking

Receptie?

De methodiek zelf wordt toegepast binnen een concreet kader: De receptie. Op die manier garanderen we een waarderende omgeving, waarbij mensen op een losse, ontspannen manier bevraagd worden. 

Dit kader zorgt voor verbondenheid, erkenning en een gevoel van waardering. Dat samen met de toepassing van de methodiek zal ervoor zorgen dat vrijwilligers zich na afloop nog sterker verbonden voelen met de organisatie. 

Hoe zit het in elkaar?

  • 90 minuten
  • Wij zijn neutrale facilitator
  • Tooster is een anagram voor 7 begrippen die mensen toelaat een organisatie te beoordelen op haar aantrekkelijkheid naar vrijwilligers toe
  • Deelnemers geven scores
  • Deelnemers krijgen de kans om zich te uiten
  • Verbeterpunten worden opgevolgd

"Op de tooster receptie kregen we een duidelijk beeld van onze sterktes en zwaktes.  We gingen er meteen mee aan de slag en nu gaat het er zo hartelijk aan toe bij de vrijwilligers". 

Ilse Van Kerckhove
Lokaal bestuur Wichelen