Werken met vrijwilligers

Vrijwillig engagement biedt zich vandaag anders aan dan 15 jaar terug. Engagement capteren vraagt dan ook een andere kijk en andere organisatievormen dan destijds.


Hitch legde zich de voorbije 15 jaar toe op het begrijpen van engagement van toen, van nu en van morgen. Vanuit deze ervaring ontwikkelden we specifieke kaders en organisatievormen waar engagement anno vandaag en morgen graag in gedijt. Vanuit deze jarenlange focus op en ervaring in de social profit, en met eigen bewezen methodieken, zetten we mensen en organisaties met goesting in beweging naar de toekomst, met respect voor het verleden.
 

Image
vrijwilligers
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

vrijwilligerswerkingen geïnspireerd

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

coördinatoren geholpen

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

aantal dagdelen in trajecten

Opleidingen en begeleiding op maat

Kennis en ervaringen uit jouw organisatie, in combinatie met inzichten van de experten bij Hitch: zo werken we graag samen een effectief vrijwilligersbeleid uit. We waken over de eigenheid van het bestaand karakter van je werking, terwijl we tegelijk stappen vooruit zetten. Klaar voor de toekomst?

Image

Opleiding: een vrijwilligersbeleid uitwerken

Zorg voor een kwalitatieve omkadering van je vrijwilligers zodat ze zich gewaardeerd voelen in jouw organisatie.

Met Hitch hebben we opnieuw voeling met het vrijwillig engagement de dag van vandaag. Nu ondersteunen we onze groepen terug in die richting". 

Martine Hoste
Vrouwennet VZW

3 take aways

Vrijwillige bijdrage is aan een sterke opmars bezig

Vrijwilligerswerk staat onder druk. Nochtans is de vrijwillige bijdrage hot and happening. De sleutel is om vrijwillig engagement te capteren vanuit het bewustzijn dat alles vertrekt vanuit de drive van mensen, hun karakter en hun beschikbaarheid. 

Wat triggert hen, hoeveel tijd willen en kunnen ze besteden, hoe halen ze zinvolheid uit hun engagement? Zo connecteer je echt met je vrijwilligers en capteer je engagement.

Het splinterexpertisemodel helpt lege stoelen in raden en besturen wegwerken

Mensen willen zinvolheid ervaren binnen wat ze doen en ze willen zich competent voelen. Goed nieuws dus. Mensen zijn zeker bereid hun kennis in te zetten waar zinvol en nodig, mensen zijn zeker bereid mee te redeneren, maar niet meer in structuren van de jaren ‘80, ‘90 of 2000. 

Het splinterexpertisemodel brengt mensen met een gedeelde passie en drive samen, en geeft hen een mandaat om mee beweging te maken.

Mensen verenigen vraagt om een vernieuwde en hybride  aanpak

Terwijl we vroeger het engagement in vraag stelden, moeten we vandaag vooral kijken naar hoe we mensen verenigen, en of dit aansluit bij hoe mensen zich willen verenigen. Gesloten verenigingen maken plaats voor open communities vol engagement. 

Communities met een blend van stevig en vast engagement met flexibel, ad hoc en open engagement in niet dwingende structuren. Een doorstart van moeten naar willen, terug naar de essentie van vrijwilligen en verenigen.