Nieuwe participatievormen voor grotere betrokkenheid

Wil je meer inzetten op participatie binnen je organisatie? Wil je een grotere betrokkenheid vanuit de basis? Wil je de aanwezige kennis en ervaring binnen je organisatie naar boven halen en inzetten om het beleid mee vorm te geven? Dan is het belangrijk dat je inzet op nieuwe participatievormen, zoals open cellen.

Image
Geschreven door Margot Mys
Leestijd: 1 minuten

5 concrete tips voor een succesvolle opstart van cellen.

 1. Nodig mensen uit om rond een concreet thema mee te denken. Alle deelnemers sluiten aan vanuit hun eigen interesse en/of expertise.

2. Maak het engagement duidelijk afgebakend in de tijd en maak het niet te groot (vb. max. 5 bijeenkomsten).

3. Stel een diverse groep samen: diversiteit in de rollen, in intensiteit van betrokkenheid, in leeftijd, …

4. Geef de groep een duidelijk mandaat en verantwoordelijkheid. Zet duidelijke verwachtingen en vermijd zoveel mogelijk dat ideeën of voorstellen achteraf blijven liggen.

5. Focus op dialogeren in plaats van discussiëren. Stel een facilitator aan die bewaakt dat er effectief naar elkaar wordt geluisterd en dat iedereen aan het gesprek kan bijdragen.

Meer inzetten op de betrokkenheid van je medewerkers

Hitch zet in op open cellen

Een grotere betrokkenheid vanuit de basis

Image