Trends in menselijk engagement de komende 10 jaar

Keynote Sportinnovatiecongres Sport Vlaanderen


45 minuten knallen op een sportinnovatiecongres? 
Kunnen we. Want ook in de sportwereld is mens- en communitygericht innoveren een belangrijke hefboom naar een meer krachtige club, federatie of sportdienst. Een duidelijke boodschap over losvaste structuren, over intrinsieke motivatie, over menselijk kapitaal, over participatie, over connectie. Terug naar de essentie dus op dit innovatiecongres.

Image
Plaats: Gent
Sector: sport

Geen organisatie zonder mensen


De Topsporthal Vlaanderen in Gent werd het decor voor een inspirerende sessie over menselijk engagement en de uitdagingen van de toekomst. Want sporten in clubs vraagt om organisatie en een organisatie kan niet zonder mensen. Mensen met intrinsieke motivatie, met een drang naar participatie, met een echte connectie. Door Hitch’s brede kijk op het reilen en zeilen in sportclubs, federaties en lokale besturen gingen mensen met een nieuwe blik naar buiten. Het gaat namelijk niet enkel om sporttechnisch en prestatiegericht innoveren. Je moet als sportclub ook mens- en communitygericht durven innoveren. We helpen mensen over drempels en sturen ze met een heldere visie terug op weg.
 

Innovatie door een innovatieve intermenselijke kijk.

Mens - en community gericht innoveren in de sport.

Mensen met een bredere blik naar buiten laten gaan, mét visie op de toekomst.

" We werden ondergedompeld en meegenomen. De motivatie is nu groter dan ooit om verder te doen"!

Deelnemer keynote Sportinnovatiecongres Sport Vlaanderen

Take aways

  • Menselijk kapitaal wordt fundamenteel onderbenut in clubs, federaties en lokale besturen.
  • De essentie: zorg ervoor dat mensen bij vertrek nog meer zin hebben om terug te komen dan bij aankomst. Al de rest is bijzaak.
  • We moeten evolueren van representatiemodellen naar vernieuwende participatiemodellen. Dit vraagt een mindswitch in besturen en beleidsvoering.