Hoe weerstand ombuigen naar betrokkenheid

Inspirerende lezing Congres Connect and Act

De samenleving verandert en engagement dus ook. Om mensen enthousiast te houden over je organisatie, moet je het daarom ook op een andere manier aanpakken. Dat lijkt misschien niet evident. Verandering botst nu eenmaal vaak op weerstand, maar weerstand kan je ombuigen naar betrokkenheid.

Image
Plaats: Brussel
Sector: Diverse sectoren

Betrokkenheid als basis van een sterke beweging

De wijze waarop je mensen betrekt bepaalt de wijze waarop ze kijken naar de inhoud.
Weerstand heeft soms te maken met de inhoud, maar zeer vaak ook met de manier waarop zaken tot stand komen. 


Betrokkenheid ontstaat waar mensen zich gewaardeerd voelen in hun kijk.
Weerstand ontstaat waar mensen zich gepasseerd voelen in hun kijk.
Strategisch betrekken van mensen is key om tot gedragenheid te komen.
De juiste werkvormen gebruiken om tot dialoog te komen evenzeer.


Anderhalf uur lang surfte het publiek mee op een golf van enthousiasme, gesterkt door duidelijke voorbeelden en handvatten. De 140 aanwezigen trokken naar huis met enthousiasme, zuurstof en concrete werkvormen om meteen aan de slag te gaan.

 

Een publiek van Vlamingen, Walen en Brusselaars die menselijk kapitaal willen aanboren.

Concreet inzicht in de manier waarop je weerstand opheft in teams.

Mensen zuurstof geven in hun hoofd op een thema waar ze mee worstelen.

"Geweldig om samen te komen met 400 gelijkgestemden. We hebben ideeën uitgewisseld, ervaringen gedeeld en nieuwe connecties gemaakt."

Ruth Franceus
Coördinator projecten & clubondersteuning

Take aways

  • Waar mensen bijeen komen, moeten we durven dialogeren, eerder dan te discussiëren.
  • Betrokkenheid is een begrip dat anders wordt ingevuld door verschillende generaties.
    Hier moeten we bewust en verbindend mee omgaan.
  • ‘Iedereen doet om goed te doen’, dit vergeten we te vaak.
    ‘Iedereen doet om goed te doen vanuit zijn of haar overtuiging’. Laat ons aan de slag gaan met het verschil in overtuiging, niet met een verschil in intentie.